Cimco Marine AB (publ) har en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken om att bolaget får utnyttja Tranche B under kreditfacilitetsavtalet även genom riktade nyemissioner av aktier

Cimco Marine AB (publ) (”Cimco Marine”) har nått en principöverenskommelse med Europeiska investeringsbanken (”EIB”)...