Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

Stockholm - Tele2 AB (publ), (”Tele2” eller ”Bolaget”), (Nasdaq Stockholm: TEL2 A och TEL2...