Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – september 2019 den 24 oktober, klockan 9:30

Stockholm den 16 oktober 2019 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar...