Delårsrapport för perioden 1 maj 2017 – 31 januari 2018

Tredje Kvartalet 1 november 2017 – 31 januari 2018 · Nettoomsättningen för perioden...