DBPI tillförs 1,3 MKR genom en riktad emission

Styrelsen för DBP International har nu genomfört, med stöd av bemyndigande som erhölls på...