Utfall företrädesemission – de tio största ägare per 28 februari 2018

ChromoGenics AB (publ) informerar om de tio största ägarna efter registreringen av företrädesemissionen hos...