Publicerar emissionsmemorandum inför företrädesemissionen som inleds måndagen den 18 november

Måndag den 18 november inleds företrädesemissionen i Micropos Medical AB. Nyemissionen tillför bolaget 7,8...