Tobin Properties offentliggör utfall i företrädesemission

Utfallet för Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget” eller ”Tobin Properties”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden...