Forskning: Kan klimatomställningen orsaka finansiell instabilitet?

Världsekonomin är byggd på fossil energi. Omställningen till ett fossilfritt samhälle berör alla sektorer,...