Kvartalsrapport och halvårsrapport Bodyflight Sweden AB

Ökad omsättning och förbättrat resultat i det andra kvartalet för Bodyflight Sweden AB.