Arjo upprättar ett program för företagscertifikat om 2,5 miljarder kronor

Arjo AB upprättar ett program för företagscertifikat med ett rambelopp om 2,5 miljarder kronor...