Gaming Corps genomför emissioner om ca 8,9 MSEK

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som...