Idag startar företrädesemissionen

Styrelsen i SAFE AT SEA AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2018-05-24,...