2cureX avtalar om de slutliga villkoren gällande ett bidrag om 29 MSEK från Horizon 2020

2cureX AB (“2cureX”) meddelar idag att bolaget har avtalat om de slutliga villkoren gällande...