Stendörren har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

  Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att Stendörren Fastigheter AB (publ):s (”Stendörren”) B-aktier upptas...