Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities i Impact Coatings riktade nyemission

Impact Coatings har genomfört en riktad nyemission om cirka 120 miljoner kronor till en...