Inbjudan till presentation av BioArctics bokslutskommuniké 2017 den 20 februari 2018

Stockholm, den 5 februari 2018 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar...