Andra inlösenperiod avseende Lumito teckningsoption TO2 inledd

Under perioden 1 maj till den 30 maj 2020 infaller den andra inlösenperioden avseende...