Delårsrapport för Jetty AB 1 juli – 30 september 2018

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 247 (363)* tkr...