Tobin Properties ansöker om avnotering på Nasdaq First North Premier och ansöker om ny listning på Nasdaq First North

Tobin Properties AB (publ), org.nr 556733-4379, (”Tobin Properties” eller ”Bolaget”) ansöker om avnotering från...