NextCell delägare i samarbetsbolag för CAR-T

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de har investerat i ett...