Mångmiljonutdelning till landets jord- och skogsbrukare

Landshypotek Bank ägs via Landshypotek Ekonomisk Förening av drygt 39 000 medlemmar verksamma inom jord- och skogsbruk. I...