KappAhls ansökan om avnotering godkänd

KappAhl AB (publ) (”KappAhl”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av KappAhls aktier...