Årsstämman har hållits i OssDsign AB (publ)

Idag har årsstämman 2020 hållits i OssDsign AB (publ) (”Bolaget” eller ”OssDsign”). Nedan följer...