Nordnet AB (publ) – bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande 2021-02-04 Nordnet publicerar delårsrapport för fjärde kvartalet 2020. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com.