Läslovet: 1 av 5 vuxna läser tillsammans med sina barn varje dag enligt Readlys undersökning

Läslovet som går av stapeln under vecka 44 är ett läsfrämjande initiativ för att...