Mangold Insight lämnar fortsatt köprekommendation för Tellusgruppen AB

I sin analys efter Tellusgruppens AB (publ) andra kvartalsrapport ställer sig Mangold Insight positiva...