Kommuniké från årsstämma i Asarina Pharma AB (publ)

Asarina Pharma AB (publ) (”Asarina Pharma”) avhöll den 21 april 2021 årsstämma i Stockholm....