Elekta tillkännager samarbete med ViewRay för att främja MR-styrd strålterapi och investering i en minoritetsandel genom en nyemission

STOCKHOLM, 2 december 2019 – Elekta AB (EKTA-B.ST) meddelade idag att bolaget har tecknat en...