SpectraCure har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm, första handelsdag är 4 december 2018

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att SpectraCures aktier ska upptas till handel på First...