Lumito i process om notering på Nasdaq First North Growth Market

Lundabaserade medicinteknikbolaget Lumito AB har inlett en process för notering av Bolagets aktier och...