Utmanande för NorQuant Multi-Asset i maj

Fallande värderingar på börsnoterade fastigheter påverkade den trendföljande allokeringsfonden NorQuant Multi-Asset från NorQuant Kapitalforvaltning...