Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB säljer Pergas AB

Indentives dotterbolag Vodvision Europe AB har tecknat avtal om försäljning av helägda dotterbolaget Pergas...