Inbjudan till presentation av BioArctics delårsrapport för perioden januari – september 2020 den 14 oktober, klockan 09:30

Stockholm den 6 oktober 2020 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) publicerar...