Smoltek Nanotech Holding AB, kvartalsrapport Q3 2019

"Smoltek flyttar fram positionerna."