Utfall av företrädesemission Bayn Europe AB

Bayn Europe AB avslutade i fredags sin företrädesemission. Vid sammanställning av utfallet konstateras att emissionen om 6,6...