MOMENT GROUP slutför förvärvet av STAR Bowling och beslutar om riktad nyemission

Moment Group AB (publ) ("Moment Group") har idag, genom sitt dotterbolag Wallmans Group AB,...