Beslut om företrädesemission

Vid styrelsesammanträde idag den 10 augusti 2018 tog styrelsen i Star Vault AB (publ)...