Star Vault: Nyemissionen genomförd

          Den 4 september avslutades teckningstiden i Star Vault AB:s (publ) företrädesemission. Genom emissionen...