Stockpicker intervjuar Parans VD

I samband med Parans pågående emission med teckningsperiod till och med den 20 juni...