Swedish Match årsstämma 2021

Dagens årsstämma beslutade bl a följande: Utdelning till aktieägarna om 15:00 SEK per aktie...