Confidence offentliggör tilläggsprospekt

Styrelsen i Confidence International AB (”Confidence” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt (”Tilläggsprospektet”) till...