Förtydligande avseende teckningstiden för teckningsoption av serie TO 2

I samband med Aptahems företrädesemission som avslutades i oktober 2017 gavs två serier av...