Teckningskurs och information om teckningsoptioner serie TO 6

Aptahem AB (”Aptahem” eller ”Bolaget”) genomförde under oktober 2020 en företrädesemission av units där...