Rapport Q3, 2019

Styrelsen i Zoomability Int AB lämnar härmed sin rapport för verksamheten under tredje kvartalet...