The Great Wild expanderar – förvärvar Huntland AB, generalagentur för Strasser

FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) portföljbolag The Great Wild AB (publ) (”The Great Wild”) har ingått avtal om förvärv av 100 % av Huntland AB, generalagent för bösstillverkaren Strasser. Förvärvet sker genom en riktad nyemission av 666 667 The Great Wild-aktier á 3 SEK/aktie.

Huntland AB (tidigare Åre Bössmakeri AB) startades 1999 med tjänster för reparation och service på de flesta förekommande jakt- och sportskyttevapen. Idag är Huntland generalagent för den högt renommerade bösstillverkaren Strasser (https://www.hms-strasser.com/en/) med exklusiva distributionsrättigheter i Sverige. Förvärvet är bl.a. villkorat av att den företagsrekonstruktion som pågår i Huntland AB avslutas enligt plan, och att ackordet – vilket har garanteras av säljaren regleras. Företagsrekonstruktionen hanteras av FrontOffice helägda dotterbolag, Svensk Företagsrekonstruktion, och förväntas avslutas under hösten 2018. Aktierna i Huntland förvärvas av tidigare ägaren, Peter Svensk (genom bolag), som fortsatt kommer vara aktiv i bolaget och även i The Great Wild.

” Syftet med FrontOffice utvecklade affärsmodell är att möjliggöra synergier mellan affärsområdena; turnaround och tillväxt. När bolag som genomgått rekonstruktion kan kopplas ihop med bolag i tillväxt uppstår ofta synergieffekter där 1+ 1 blir 3. I och med att FrontOffice sitter på inflöden i båda områdena uppstår ofta nya affärsmöjligheter. Vi är övertygade om att vi kommer kunna göra fler liknande affärer framöver där vi tack vare vår affärsmodell och vårt nätverk, kan matcha ihop bolag i turnaroundsituation med bolag i tillväxt” säger Johan Lund, VD FrontOffice.

“Förvärvet av Huntland är startskottet på resan mot att i ökande takt addera nischade produkter och e-commerce till The Great Wilds affärsmodell och tillgångar. Att kunna erbjuda tjänster och produkter för jägare och vildmarksintresserade med The Great Wilds varumärke och stora sociala community som marknadsföringsnav är den långsiktiga målsättningen, och nu kan vi äntligen ta det första av förhoppningsvis många steg på den resan. Att genom Huntland få möjlighet att exklusivt arbeta med och saluföra ett så välrenommerat varumärke som Strasser med en sådan fantastisk historia är mycket tillfredställande. Att Huntland genomgått en företagsrekonstruktion med hjälp av Svensk Företagsrekonstruktion är mycket positivt, då bolaget skalat bort olönsamma delar och kommer ha en fin balansräkning” säger Oskar Eriksson tf VD på The Great Wild.

Styrelsen i The Great Wild avser, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 juni 2018, vid tillträdet besluta om en kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt för att reglera köpeskillingen för förvärvet av aktierna i Huntland AB till en teckningskurs om 3 SEK/aktie.

De 666 667 nyemitterade B-aktierna innebär en utspädningseffekt motsvarande ca 5 % av röster och kapital i The Great Wild. Nyemissionen medför en ökning av aktiekapitalet med 34 523 SEK. Antal utestående aktier i The Great Wild uppgår efter registrering till 13 467 847 stamaktier och aktiekapitalet uppgår till ca 697 424 SEK.

Läs mer om Strasser här: https://www.hms-strasser.com/en/ och http://www.huntland.se/strasser/

Om Huntland
Huntland är generalagent för bösstillverkare Strasser som tillverkar kvalitativa gevär för jakt och skytte, med eller utan pipbytessystem.

Huntland AB (tidigare Åre Bössmakeri AB) startades 1999 på Fävikens egendom av Filip Örnerkrans Förutom generalagenturen för Stasser, bygger, reparerar och utför Huntland service på de flesta förekommande jakt och sportskyttevapen. Personalen på Huntland har, förutom flerårig hantverks- och bössmakeriutbildning också utbildning från bl.a. Strasser, Sako och Anschütz.
http://www.huntland.se/ 

För mer information kontakta:
Johan Lund
Verkställande direktör
FrontOffice Nordic AB (publ)

070 – 55 653 54
johan@frontofficenordic.se
www.frontofficenordic.se

Om FrontOffice Nordic AB (publ)
FrontOffice Nordic AB (publ) investerar i tillväxtbolag, framförallt i bolag som haft tillfälliga betalningssvårigheter men som i grunden har en stark affärsidé. Genom att vara en engagerad ägare och bidra med både strategisk kompetens och göra operationella förbättringar, skapar FrontOffice Nordic förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. 

Tack vare våra helägda dotterbolag kan vi identifiera investeringscase som annars skulle ha gått marknaden förbi. – ”Vi investerar i marknadens dolda guldkorn”