Tobias Berglund blir ny Chief Operating Officer på FundedByMe

FundedByMe förstärker bolaget inför kommande notering på NGM med Tobias Berglund – vd och medgrundare för det numera helägda dotterbolaget Laika Consulting – som ny Chief Operating Officer. Han kommer nyttja tidigare erfarenheter inom investor relations och kapitalanskaffningar för att utveckla koncernens operationella och finansiella ledarskap.

 

– Tobias Berglund har varit med sedan grundandet av Laika Consulting 2004 och har därmed sett de förändringar som skett inom finansbranschen från första parkett. Hans entreprenöriella erfarenheter i kombination med en lång erfarenhet av strategiska frågor rörande kapitalanskaffningar och finansiell kommunikation kommer att vara viktigt för FundedByMe när vi ska växa vidare, säger FundedByMes vd Daniel Daboczy.

FundedByMe har tidigare i år förvärvat 100% av aktierna i Laika Consulting AB, en ledande kommunikationsbyrå inom finansiell kommunikation. Därmed dubblade företaget sitt investerarnätverk till mer än 250 000 medlemmar, vilket gör dem störst i Norden på området.

– Vi ser goda förutsättningar för fortsatt tillväxt då allt fler intresserar sig för investeringsmöjligheter i bolag vilket bidrar till det fortsatt starka marknadsläget för investeringar. Samtidigt ställs det högre krav på de bolag som söker kapital – både när det kommer till regulatoriska krav från myndigheter och en ökad medvetenhet från investerare. Jag är därför övertygad om att en konsolidering av Laikas tjänster inom investerarrelationer tillsammans med FundedByMes digitala närvaro och starka varumärke kommer skapa synergieffekter som gynnar våra kunder och våra investerarnätverk, säger Tobias Berglund ny Chief Operating Officer på FundedByMe.

Under 2017 redovisade FundedByMe en förlust på 5,8 miljoner, jämfört med 10,5 miljoner föregående år, en minskning med cirka 55 procent. Bolagets målsättning är att generera vinst 2018. FundedByMe har även en kraftig tillväxt i antalet framgångsrikt stängda kampanjer för år 2018. I år har bolaget stängt 22 framgångsrika kampanjer jämfört med totalt 33 stycken för år 2017.

FundedByMe är en av få ”full-service crowdfunding plattformar” som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 550 miljoner. Bolaget har mer än 250,000 registrerade investerarmedlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore.

Michaela Berglund 
CMO, FundedByMe

+46 (0) 723 3882882 
michaela@fundedbyme.com

FundedByMe är en av få ”full-service crowdfunding plattformar” som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding. Sedan start har bolaget hjälpt mer än 470 bolag från mer än 25 olika länder och totalt samlat in över SEK 500 miljoner. Bolaget har mer än 110,000 registrerade investerar medlemmar från närmare 200 länder. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt samägda partnerbolag i Dubai, Finland, Malaysia, Polen och Singapore. För mer information vänligen besök hemsidan: www.fundedbyme.com