Transiros företrädesemission övertecknad till 137%

Beslutet om företrädesemissionen togs med stöd av bemyndigandet från den ordinarie årsstämman den 19 maj 2017. Företrädesemissionen godkändes av styrelsen den 1 mars 2018.

Teckningstiden löpte under perioden 14 mars till 28 mars 2018. Totalt tecknades det aktier för 7 464 932 SEK vilket betyder att emissionen blev övertecknad till 137%. Företrädesemissionen uppgick till 5 464 932 SEK med en övertilldelningsoption på 2 000 000 SEK.

Övertilldelningsoptionen om högst 2 000 000 SEK finner styrelsen det lämpligt att utnyttja och kommer därmed att utnyttjas till fullo motsvarande 2 000 000 SEK.

Motivet till emissionen var att möjliggöra en snabbare expansion i linje med styrelsens strategi.

”Vi tackar våra befintliga och nya aktieägare och är väldigt glada att intresset för Transiro är så stort. Vi är redan igång med viktiga steg för att öka takten”, säger Johan Eriksson, VD för Transiro.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i enlighet med villkoren i memorandumet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 9 april 2018. Aktierna ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på NGM MTF Nordic fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske under maj 2018. Genom emissionen ökar aktiekapitalet i Transiro Int AB med 829 436,8 SEK genom emission av 16 588 736 aktier. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 436 651,7 SEK fördelat på 28 733 029 aktier.

Garantikostnader och emissionskostnader inklusive marknadsföring uppgår till omkring 0,8 MSEK.

Denna information är sådan information som Transiro IT AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 april 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Transiro – Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Denna information är sådan information som Transiro Int. AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018.

Om Transiro
Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens transportlösningar – idag. Mer information om bolaget finns på www.transiro.com