Ulf Sandegren ny CFO för Nilar International AB

Nilar International AB meddelar att Ulf Sandegren blir ny Chief Financial Officer (CFO), med start den 7 december.

Ulf Sandegren har närmast arbetat som interim CFO för Hifab AB, ett bolag noterat på Nasdaq First North Growth Market. Ulf har flera års erfarenhet av att utveckla ekonomi, finans, riskhantering, compliance och budgethantering på företag som Metria, Bankgirot och Cap Gemeni.

Ulf Sandegren har den profil vi söker, med erfarenhet av ekonomi från olika nivåer som ekonomichef, controller och CFO. Tillsammans med Ulf ser jag fram emot att implementera Nilars strategi och att arbeta för att nå våra finansiella mål, säger Erik Oldmark, VD för Nilar International AB.

Ulf Sandegren tillträder som CFO från och med den 7 december 2022. Nuvarande CFO för Nilar International AB, Johan Önnesjö, kommer att fortsätta arbeta i bolaget i en annan roll.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Oldmark, VD
E-post erik.oldmark@nilar.com
Mobil +46 70 432 4444

Om Nilar:
Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickelmetallhydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil liksom hög prestanda. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen som drivs av 100% förnybar energi är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.