Valega Capital som tryggar transaktioner inom blocktech lanserar crowdfundingrunda med FundedByMe

Bolaget har idag lanserat en crowdfunding-kampanj på FundedByMe.com för att ta in kapital för framtida tillväxt och för att bredda sin ägarbas. Valega Capital ser ett stort behov av att säkerställa digitala transaktioner inom blockkedjor, en handelsplats som saknat transparens.

Med stöd av finska statens innovationsprogram, erbjuder företaget sina kunder ett verktyg där de kan analysera transaktioner inom olika blockkedjor. Verktyget gör det möjligt för kunder (företag och privatpersoner) att söka en specifik transaktion eller blockkedje-address för att spåra olagliga eller suspekta överföringar. Detta möjliggör högre säkerhet inom Blockkedje-transaktioner vilket ökar tilliten till teknologin. Kampanjen lanserades idag den 26 mars med lead investors motsvarande EUR 4,340, www.fundedbyme.com/valega.

“Vi har sett en ganska stor nedklankning på kryptovalutor och de relationer de har till penningtvätt från flera stora finansiella institutioner och myndigheter. Nu de senaste månaderna ser vi klart och tydligt att bankerna själva inte har allt under kontroll” säger – Sven Martinsson, VD för Valega Chain Analytics.

Under de senaste månaderna har allt fler banker blivit offer för penningtvätt i norden. Miljontals Euro har tvättats vilket leder till misstro och volatila aktiemarknader. Nu vill Valega Captial förbättra den finansiella marknaden.

“Just nu analyserar vi transaktioner som sker på befintliga blockkedjor, där den mest känd är Bitcoin. Vi arbetar för närvarande med att få in de de vanligaste europeiska direktiven i vår verksamhet som till exempel PSD2 och ESMA,” fortsätter Sven Martinsson.

Valegas produkt riktar sig inledningsvis till de som handlar i krypto samt organisationer som arbetar aktivt för att motverka penningtvätt och suspekta betalningar i den allt växande industrin som är Blocktech. Produkten kommer att utvecklas för både B2B och B2C. Målet är att göra det säkrare och mer öppet för alla företag att kunna genomföra kryptobetalningar och implementera Blockchain-lösningar. I slutändan jobbar de på att kunna analysera vanliga FIAT-transaktioner då de är säkra på att bankerna närmar sig tiden då de kommer att använda Blockchain-baserade protokoller för sina transaktioner.

För mer information om Valega Chain Analytics och deras kampanjen hos FundedByMe, besök: www.valegacapital.com/vca och www.fundedbyme.com/valega.

Om du har några frågor, kontakta gärna Sven Martinsson, VD Valega Capital  sven.martinsson@vaelgacapital.com / +358 45 1807288


Om FundedByMe

FundedByMe AB (publ) är ett noterat bolag på NGM Nordic MTF sedan den åttonde mars 2019. FundedByMe AB (publ) är moderbolag som består av FundedByMe.se, Feminvest – sannolikt Nordens största nätverk för kvinnliga investerare, Laika Consulting AB som är ett helägt dotterbolag som erbjuder Investor Relations tjänster samt marknads- och finansiell kommunikation. Bolaget har även 6 delägda dotterbolag i Finland, Malaysia, Dubai/FAE, Polen, Holland och Singapore. Bolaget har verksamhetslicens i Malaysia (equity och P2P/P2B) samt i Dubai/UAE (equity crowdfunding tillstånd samt tillstånd att hålla i klientmedel). Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).